Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
บริการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
 
 
  กำหนดการพิธีเปิด-ปิด
  กำหนดการแข่งขัน
  กิจกรรมนันทนาการ
  กิจกรรมอาสาสมัคร
  ที่พักนักกีฬา
  การคมนาคมและแผนที่
  การรักษาความปลอดภัย
และพื้นที่จอดรถ
  ฝ่ายแพทย์และสารต้องห้าม
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 

การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้เส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยตามปกติ (ตามแผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยได้จัดทำป้ายชี้ทางและเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่จราจรประจำจุดทุกเส้นทางตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. และหลัง เวลา 18.00 น. จะปรับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม

พื้นที่จอดรถ

 • ภายในเขตมหาวิทยาลัย

ฝั่งทิศตะวันตก
(ด้านสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประเภท

บริเวณที่จอดรถ

หมายเหตุ

รถยนต์

 • ลานจอดรถอาคารวิทยทรัพยากร
  (หน้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม)
 • ลานจอดรถหน้าบัณฑิตวิทยาลัย
 • ลานจอดรถหน้าเรือนภรตราชา
 • ลานจอดรถอาคารวิทยพัฒนา
 • ลานจอดรถคณะครุศาสตร์
 • ลานจอดโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 • ลานจอดหน้าศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
 • ลานจอดข้างเรือนไทย
 • สำหรับผู้เข้าร่วมงานในงานพิธีเปิดและพิธีปิด ที่มีบัตรอนุญาตเท่านั้น
 • ในวันแข่งขันทั่วไป สำหรับผู้ที่มีบัตรจอดรถพิเศษและบัตรอนุญาตจอดรถของบุคลากร
 • ลานจอดรถอาคารจามจุรี 8
 • สำหรับผู้ที่มีบัตรจอดรถพิเศษและบัตรอนุญาตจอดรถของบุคลากร
 • อาคารจามจุรี 9
 • สำหรับบุคคลทั่วไป
  สามารถจอดรถได้ทุกวัน
  ยกเว้น วันที่มีพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน

ฝั่งทิศตะวันออก
(ด้านหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประเภท

บริเวณที่จอดรถ

หมายเหตุ

รถยนต์

 • ลานจอดรถข้างหอประชุมจุฬาฯ
 • ลานจอดรถศาลาพระเกี้ยว
 • สำหรับผู้ที่มีบัตรจอดรถพิเศษและบัตรอนุญาตจอดรถของบุคลากร
 • อาคารจอดรถข้างอาคารมหาจักรีสิรินธร
 • สำหรับบุคคลทั่วไป
  สามารถจอดรถได้ทุกวัน

รถบัส

 • บริเวณถนนอังรีดูนังต์ ทั้งสองฝั่ง
 • สำหรับรถบัสมหาวิทยาลัยต่างๆ
  โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเวลา
 • ภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเภท

บริเวณที่จอดรถ

หมายเหตุ

รถทุกประเภท

 • ลานจอดรถสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ลานจอดรถตลาดสามย่านใหม่
 • ลานจอดรถศูนย์การค้ามาบุญครอง
 • เป็นสถานที่สำหรับการจอดรถของเอกชนที่มีพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย สถานที่ดังกล่าวมีการเก็บค่าบริการ

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัย

 • ที่ตั้ง สำนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ที่ อาคารบริการ ชั้น 1 (ใกล้สนามเทนนิส)
 • แจ้งเหตุด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่หมายเลข 02-218-0000
 • การติดต่อประสานงานทางวิทยุสื่อสาร ใช้ช่องความถี่ 142.525 MHz เท่านั้น โดยทุกมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสารดังกล่าวต้องติดต่อผ่านศูนย์วิทยุของแม่ข่าย “จามจุรี” ทุกครั้ง
 • นักกีฬาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาเมื่ออยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ต้องติดบัตรแสดงตนทุกคน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

 

 

 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels