Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
บริการสื่อมวลชนและคลังข่าว
 
 
  การบริการศูนย์สื่อมวลชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจากเพื่อนสื่อ
  ประมวลภาพการแข่งขัน
  ประมวลข่าวการแข่งขันรายวัน
  วิดิโอ-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวและข้อมูลการประชุมวิชาการ
  ผู้สนับสนุน-สิทธิประโยชน์
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
   
     
 
วัตถุประสงค์การจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์”
26 เมษายน 2553
 
ดาวน์โหลด์เอกสาร PDF
 
     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 โดยใช้ชื่อ จามจุรีเกมส์ โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 – 22 มกราคม 2554 นับเป็นครั้งที่ 5 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายตลอดจนชุมชนโดยรอบร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้กรอบแนวคิด “ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา”

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน

  1. เพื่อตอบสนองนโยบายการทรวงศึกษาธิการในการพัฒนานิสิต บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี
  2. เพื่อสนับสนุนนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำหนดให้จุฬาฯ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาของประเทศชาติ
  3. เพื่อพัฒนามาตรฐาน การบริหารการจัดการและเทคโนโลยี การกีฬาและสุขภาพ รวมถึงจรรยาบรรณการเป็นผู้นำวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
  4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน ตลอดจนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตามระเบียบ กฏ กติกา ตามมาตรฐานสากล
 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels