Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
บริการสื่อมวลชนและคลังข่าว
 
 
  การบริการศูนย์สื่อมวลชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจากเพื่อนสื่อ
  ประมวลภาพการแข่งขัน
  ประมวลข่าวการแข่งขันรายวัน
  วิดิโอ-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวและข้อมูลการประชุมวิชาการ
  ผู้สนับสนุน-สิทธิประโยชน์
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 

ประกาศ! ถึงผู้แทนสถาบันต่างๆ เรื่อง การรับ ชุดหนังสือคู่มือการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา(25ชนิดกีฬา) คู่มือการแข่งขันฉบับรวม(day by day program) และของที่ระลึก

18 มกราคม 2554
 

ประกาศ! ถึงผู้แทนสถาบันต่างๆ เรื่อง การรับ ชุดหนังสือคู่มือการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา(25ชนิดกีฬา) คู่มือการแข่งขันฉบับรวม(day by day program) และของที่ระลึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์ประสานงานกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 อาคารจามจุรี 9 ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 20.00 น.
คุณภัทร โทร.02-218-4507 call center 087-681-8811
 
รายนามสถาบันที่ยังไม่ได้รับชุดคู่มือ
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสาน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยสันตพล
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สถาบันรัชต์ภาคย์


รายนามสถาบันที่ยังไม่ได้รับของที่ระลึก 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยสันตพล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels