Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
บริการสื่อมวลชนและคลังข่าว
 
 
  การบริการศูนย์สื่อมวลชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจากเพื่อนสื่อ
  ประมวลภาพการแข่งขัน
  ประมวลข่าวการแข่งขันรายวัน
  วิดิโอ-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวและข้อมูลการประชุมวิชาการ
  ผู้สนับสนุน-สิทธิประโยชน์
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 
เสวนา "การเพิ่มบทบาทของนิสิต และนักศึกษาในการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย"
20 ตุลาคม 2553
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารมหิตลาธิเบศร องค์การบริหาร สโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดการเสนา ในหัวข้อ "การเพิ่มบทบาทของนิสิตและนักศึกษาในการเข้าร่วม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง รองอธิการบดี ในฐานะรองประธาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๘ "จามจุรีเกมส์" เป็นผู้กล่าวต้อนรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้

การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งถือเป็นมหกรรม กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  ตลอดจน เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาสถาบันต่างๆ

การเสวนาเริ่มด้วยการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การเพิ่มบทบาทของนิสิต นักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาม หาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย" ในมุมมองของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา โดย อ.สุริยา เสถียรกิจอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สกอ. และในมุมมองของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 โดย รศ.คิม ไชยแสนสุข ประธานกรรมการบริหาร กกมท.  จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ "สังคมของการกีฬา" โดย อ.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย  การบรรยายในหัวข้อ "การประชาสัมพันธ์การกีฬา" โดยนายจีระศักดิ์ โจมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์ สโมสรชลบุรี เอฟซี  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนิสิตนักศึกษาและ นำเสนอผลการเสวนาในหัวข้อ "กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยกับนิสิตนักศึกษา" อีกด้วย

 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels