Dot Arrrow หน้าแรก Dot Arrrow กกมท
Arrrow นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ Arrrow ติดต่อเรา
Arrrow สื่อมวลชน/ข่าว Arrrow แผนผังเว็บไซต์
Arrrow เกี่ยวกับจามจุรีเกมส์ Arrrow ดาวน์โหลด
       
 
 
  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่   การคมนาคมและแผนที่   คลังข่าว   กกมท.   ประวัติกีฬามหาวิทยาลัย   ติดต่อเรา  
 
บริการสื่อมวลชนและคลังข่าว
 
 
  การบริการศูนย์สื่อมวลชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจากเพื่อนสื่อ
  ประมวลภาพการแข่งขัน
  ประมวลข่าวการแข่งขันรายวัน
  วิดิโอ-จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวและข้อมูลการประชุมวิชาการ
  ผู้สนับสนุน-สิทธิประโยชน์
  สื่อสังคมออนไลน์
 
     
 
ผู้สนับสนุนการจัดงาน
 
 

 
     
 
“จุฬาฯ” จับมือ “สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ”
จัดประกวดผลงานวิชาการ “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ”
6 สิงหาคม 2553
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประกวดผลงานวิชาการในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย และเตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์” ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า

จุฬาฯ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 หรือ “จามจุรีเกมส์” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาวะของบุคลากรและชุมชนโดยรอบ ด้วยเห็นว่าผู้ที่มีสุขภาพดีจะสามารถดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นสุข จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ “บ้านนี้มีสุข” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการและกิจกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลาย ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อดังกล่าว ทั้งยังเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยยิ่งขึ้นไป

สำหรับการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มกราคม 2554 ณ หอประชุมจุฬาฯ และอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการพูดคุยอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจ และปิดท้ายด้วยการประกาศและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการดังกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ตามหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขนาดความยาวของบทความประมาณ 15-20 หน้า พร้อมทั้งบทคัดย่อของบทความหรือรายละเอียดแนะนำสิ่งประดิษฐ์ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดูรายละเอียดของหัวข้อการประชุมเพิ่มเติมและสมัครได้ที่หน้า จัดประชุมวิชาการ หรือ http://meeting.chamchurigames38.chula.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลที่ สายงานพัฒนาวิชาการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักงานวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-0209-10


 
     
 
 
 
จุฬาฯ แถลงข่าวสรุป “จามจุรีเกมส์” พร้อมเปิดตัวเจ้าภาพครั้งที่ 39  “สงขลานครินทร์เกมส์”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จัดแถลงข่าวสรุปการจัดงานและเปิดตัว
เจ้าภาพในปีต่อไป คือ ม.สงขลานครินทร
อ่านต่อ
 
 
พิธีปิดการแข่งขัน “จามจุรีเกมส์” เสาร์ที่ 22 ม.ค. นี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีปิดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
“จามจุรีเกมส์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในโอกาสที่จุฬาฯ เป็นเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย 3 สมัยติดต่อกัน
เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นการขอบคุณ
คณะดำเนินงานทุกฝ่ายตลอดจนทีมผู้ฝึกสอน
และนักกีฬาของจุฬาฯ ทุกท่าน จุฬาฯ จึงได้
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณขึ้น
ใน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
อ่านต่อ
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | แนะนำและติชม | คณะผู้จัดทำเว็บ ชมได้ดีที่สุดใน Internet Explorer 7 ที่ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixels